Leaders by Heart

Earth Wisdom og Hjertets Vej -

Led dig selv & andre med hjertet

I pagt med dig selv, naturen og hjertet, finder du tilbage til din essens og autenticitet og kan arbejde med og for helheden og fællesskabet. Med Indiansk Visdom lærer du enkle, kraftfulde metoder og principper til balanceret og bæredygtig udvikling og transformation. Via helhedsorienterede Indianske Medicinhjul, livgivende Cirkler, Healing, Terapi & Samtale, Sparring, samt træning i Indre Lederskab, Intuition & Hjertets Vej, Coaching, og The Circle Way.

 • Tid, ro og rum med naturens visdom, så du kan mærke dig selv, dit hjertes kraft og stemme, og finde dine rødder og din styrke
 • Hjerte, nærvær, tillid, åbenhed, oprigtighed, fokus, retning & mening, til glæde og gavn for både dig, dine relationer & helheden
 • Kraftfulde og enkle helhedsorienterede metoder og værktøjer skaber rammen om en udviklende og givende proces og transformation. Med fokus på det livgivende og meningsskabende, og altid set fra flere perspektiver, læring og bidrag.
 • Indiansk Visdom har fokus på hjertets visdom, indre lederskab, jordforbindelse & balance, samt følelsernes og intuitionens kraft
 • Giver dig mulighed for at stå stærkt i dig selv, gå foran, og lede dig selv og andre med hjertet, følge dine drømme, dit potentiale og dit hjerte. Samt skabe vedvarende, bæredygtig og balanceret udvikling for dig selv, alle dine relationer og Moder Jord.

 

Al forandring og udvikling starter indefra, med den måde vi er med os selv, hinanden og alle vores relationer på

 

Lev dit liv med Passion & Mening, Livgivende Strukturer, Indre Ro og Balance. Find ind til kernen i dig, din indre stemme og dine styrker og mærk dit hjertets visdom. I den tid vi lever i er det vigtig som aldrig før, at vi genfinder os selv, hinanden og vores dybe forbindelse til det livgivende, ved at:

 

 • Tage ansvar for både os selv og helheden
 • Følge passionen, hjertet og det der giver mening,
 • Finde vores styrker og potentialer og stå ved dem
 • Være autentiske, åbne og ærlige i vores adfærd
 • Møde hinanden med respekt og ligeværdighed
 • Acceptere og se gevinsten i hinandens forskelligheder
 • Finde fred med os selv og hinanden
 • Følge det livgivende og glæden i livet
 • Leve livet med flow, balance og jordforbindelse
 • Passe på os selv, Moder Jord og alle vores relationer

Indiansk Visdom er en tradition, hvor alle anerkendes, høres og respekteres, idet de tager ansvar for sig selv, hinanden & helheden. Selvledelse, respekt, ligeværd, anerkendelse, ejerskab, ansvar og hjertets visdom, er nogle af de centrale begreber i arbejdet med den cirkulære Indianske Earth Visdom.

 

Cirklen & Medicinhjulet - ældgamle symboler på helhed, bæredygtighed og balance. I Indiansk filosofi og visdom skaber vi først helhed og balance i vores egen cirkel, for derved at kunne være medskabere af helhed og balance i de cirkler og relationer vi er en del af. Samt at leve mindfuldt og hjertebevidst, og tænke 7 generationer frem i alt det vi tænker, siger og gør.

 

Leaders by Heart, Kalkgaarden, Farumvej 137, 3520 Farum,

Tlf. 20103586, mail: kontakt@leadersbyheart.dk

CVR 30670957